Tiedätkö millainen on kaivosi vedenlaatu?

Kaivovesi on pohjavettä, jota muodostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesistä. Samalla siihen saattaa liueta maasta erilaisia ainesosia. Kaivoveden laatu voi vaihdella huomattavasti eri alueilla ja eri vuodenaikoina. Kaivoveden luontaiseen laatuun vaikuttavat maa- ja kallioperän ominaisuuksien lisäksi ihmisten toiminta. Esimerkiksi maatalouden myötä veteen saattaa kulkeutua bakteereita, ravinteita ja torjunta-aineita.

Onko kaivosi vedenlaatu muuttunut?

Vesianalyysi. Kaivovesi. Puhdas juomavesi.

Kaivovesi on hyvä tutkia 3 vuoden välein.

Jos kaivon vesi maistuu tai haisee kummalliselta, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin pitää kuitenkin tehdä perusteellinen selvitys siitä, mikä ongelma oikeastaan on. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, pitää olla tehtynä vesianalyysi. Kaivovesi on hyvä analysoida vähintään kolmen vuoden välein.

Uuden kaivon veden laatu tulee tutkituttaa aina ennen kaivon käyttöönottoa. Vettä kannattaa juoksuttaa luontoon muutama päivä kaivon valmistumisen jälkeen, jotta rakentamisen aikaiset samentuvat poistuvat vedestä. Suosittelemme teettämään laajan vesianalyysin 2-4 viikkoa kaivon valmistumisen jälkeen. Kiinteistön oston jälkeen tai jos kaivovettä ei ole yli viiteen vuoteen tutkittu, niin vesianalyysi kannattaa tehdä heti. Vesianalyysiä varten toimitamme asiakkaalle näytepullot lähimpään Postiin, johon myös valmiit näytepullot palautetaan. Postista näytepullot lähtevät laboratorioon analysoitavaksi. Riippuen onko kyse pora- vai rengaskaivosta, analyysi valmistuu noin parissa viikossa. Porakaivon laaja vesianalyysi kustantaa 270 euroa.

Tyypillisimmät kaivoveden laatuongelmat

Rengas- ja porakaivoissa tyypillisiä laatuongelmia aiheuttavat yleisimmin rauta ja mangaani. Rengaskaivoissa ongelmana ovat pintavesien mukana tulevat humus ja bakteerit. Porakaivovesien ongelmina ovat lisäksi arseeni, fluoridi, uraani, radon ja rikkivety (mädän kananmunan hajuhaitta).

Meillä on laaja mallisto vedensuodattimia, joilla koko talouden kaivovesi saadaan puhdistettua haju- ja makuhaitoista ja edellä mainituista ongelmista. Raudan ja mangaanin poistoon löytyy vedensuodatin, jossa on sisäänrakennettu ilmastin, joka parantaa suodatustehoa ja poistaa rikkivedyn hajun. Koko talouden (2-4 henkilöä) rauta- ja mangaanisuodatin kustantaa asennettuna n.2300 euroa. Massojen vaihto 10-12 vuoden välein ja suodattimessa hyvin pienet käyttökulut.

Kaivon huoltaminen

Monet kaivoveden laatuongelmat johtuvat siitä, että kaivojen huolto on ollut puutteellista. Niin rengas- kuin porakaivojenkin huolto pitäisi tehdä 5-8 vuoden välein, jotta varsinkaan rengaskaivoihin ei ala vuotaa pintavesiä ja kaivojen kunto pysyy ajantasaisena. Yhteistyökumppanimme tekevät kaivolle kuntokartoituksen ja tämän jälkeen selviää, mitä huoltotoimenpiteitä kaivolle tarvitsee tehdä. Kaivohuollon kustannukset ovat tuhannen euron molemmin puolin riippuen huollon laajuudesta.

Vesianalyysin tilaaminen:
https://puhdastakaivovetta.fi/omakaivo/kaivon-vesianalyysi/

Kaivosuodattimet:
https://puhdastakaivovetta.fi/omakaivo/kaivon-vedenpuhdistus/

Ota yhteyttä: [email protected] tai puh. 044 367 6623